Herken je dat? Je bent een verhaal aan het vertellen en binnen twee tellen is degene tegen wie je jouw verhaal aan het vertellen bent al afgeleid. Of je geeft iemand een opdracht en het lijkt wel of diegene je niet begrijpt. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat mensen op verschillende manieren werken, denken en handelen? Een DISC analyse, waarin we kijken waar jouw voorkeurstijl ligt, maakt een heleboel duidelijk

Wat zegt het DISC model over ons?

DISC is een model wat menselijk gedrag en drijfveren in kaart brengt. De letters staan voor de kwadranten Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieusheid.

Vaak hebben we alle DISC stijlen in ons. Maar de één hebben we meer in ons dan de ander, en dat maakt iedereen weer uniek.

Hoe uiten deze verschillende persoonlijkheden zich in de praktijk?

Kenmerken van een D

De D in ons gaat opzoek naar richting om een beslissing te kunnen nemen en zal gaan vragen ‘WAT gaan we doen? Iemand met een hoge D kan beslissingen nemen zonder heel veel informatie. De D in ons wordt niet gestuurd door gevoel of emotie maar op feiten en argumenten. De D in ons kan snel schakelen.

Kenmerken van een I

De I in ons zoekt erkenning om te kunnen beïnvloeden en zal als eerste vragen ‘WIE gaat wat doen?’ De hoge I kijkt met WIE hij iets gaat doen. WAAROM, HOE en WAT worden onderweg wel duidelijk. De I in ons is vaak bezorgd met wie hij in de groep gaat samenwerken

Kenmerken van een S

De S in ons zoekt instructie om taken uit te kunnen voeren en zal vragen ‘HOE gaan we het doen?’ De hoge S wil precies weten HOE hij iets moet uitvoeren. Hij maakt graag dingen af waar hij aan begonnen is en zal als het nodig is na werktijd nog even doorwerken of het werk mee naar huis nemen. De S in ons wil stap voor stap werken, volgens een bepaald proces.

Kenmerken van een C

De C in ons zoekt informatie om dingen te kunnen bedenken en vraagt ‘WAAROM gaan we dit doen?’ de hoge C wil meer feiten dan de D voordat hij in actie kan komen. Hij gaat hiervoor eerste op zoek naar informatie en details. De C in ons wil graag afspraken vastleggen en visualiseren.

De verschillende stijlen in jouw team

Beeld je nu eens in dat je enkel collega’s in een team hebt die een hoge I hebben, je kunt je vast wel voorstellen dat er niet heel snel tot actie over gegaan zal worden, gewoonweg omdat ze nog niet hebben stilgestaan bij de WAT, HOE en WAAROM. Bedenk nu eens hoe dit zou zijn met alleen maar collega’s met een hoge D? Ja precies, iedereen is al aan het werk, zonder ook maar te weten met WIE ze dit gaan doen of dat er vooraf is gesproken over de HOE en WAAROM.

Nog een voorbeeld. Stel je staat met vier personen naar een schilderij te kijken, dan zullen jullie alle vier iets anders zien. De S en C kijken heel gedetailleerd naar het schilderij zullen er daarna pas iets van vinden. Zij hebben iets meer tijd nodig omdat ze de grote hoeveelheid informatie eerst willen verwerken. De D en I willen meer een globale indruk van het schilderij en pas als ze het nodig vinden zullen ze aandacht aan de details besteden.

Zelf aan de slag?

Bij het aangaan van een project of gezamenlijke taak zullen de verschillende stijlen van collega’s naar boven komen. Het is fijn als je alle stijlen in het team hebt zitten, maar wees wel heel bewust van de verschillende manieren van werken en communiceren. Als je hierop in kunt spelen kunnen ze elkaar heel goed aanvullen en versterken.

Wil je aan de slag met het DISC-model? Bekijk de mogelijkheden voor teamcoaching en individuele coaching.