Individuele Coaching

Persoonlijke Stijl Analyse met het DISC model
Home » Individuele Coaching met DISC

Mensen verschillen van elkaar.

Gelukkig maar, anders zou het veel minder kleurrijk en dynamisch zijn in ons dagelijks leven. Met sommige mensen voelen we ons direct op ons gemak. Het klikt en met één woord begrijpen we elkaar. Met anderen is het juist alsof we op een verschillende golflengte met elkaar communiceren.

Het ingewikkelde van communicatie is dat we niet weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt. We interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief met onze eigen behoeften en bedoelingen.

De Persoonlijke Stijl bepaalt in grote mate hoe je handelt en reageert in bepaalde situaties. Met dit inzicht kun je jezelf en anderen beter begrijpen en jouw persoonlijke effectiviteit aanzienlijk vergroten.

Q4 Persoonlijke Stijl laat je zien hoe we:

 • Onszelf én anderen beter begrijpen.
 • Effectiever omgaan met mensen en situaties.
 • Herkennen en voorkomen van conflicten.
 • Prettiger samenwerken met anderen.
 • Prettiger samenleven met anderen.

Het DISC model

Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model. Het DISC model is de basis van de Persoonlijke Stijl Analyse. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC). Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten (primair temperament), ondersteund door een secundair temperament.

D Temperament

Extravert en controlerend

Direct
Gedreven
Resultaat- en prestatiegericht
Hoog Tempo
Neemt leiding

I Temperament

Extravert en relaterend

Hartelijk
Enthousiast
Gericht op contact
Prater
Impulsief
Verbaal sterk

S Temperamen

Introvert en relaterend

Betrokken
Vriendelijk
Attent
Teamspeler
Houdt van harmonie
Gesloten

C Temperament

Introvert en controlerend

Denker
Observator
Afwachtend
Precies
Gesloten
Houdt van privacy

Persoonlijke Stijl Analyse

De Persoonlijke Stijl Analyse is gebaseerd op het DISC model van Marston. Het model maakt onderscheid tussen introvert (passief) en extravert (actief) gedrag en tussen controlerend (beheersen van de stressvolle omgeving) en relaterend (relateren met anderen in een ontspannen omgeving) gedrag.

Extraverte mensen zeggen wat ze te zeggen hebben, ze nemen vaak initiatief. Zij zijn direct in hun benadering en richten hun energie op anderen. Introverte mensen daarentegen spreken zich liever niet uit en luisteren. Zij richten hun energie op hun innerlijke wereld. Hun houding is vaak afwachtend. Hun benadering is dan ook indirect. Controlerende mensen richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Het handelen is rationeel en gericht op het controleren van de omgeving. Relaterende mensen richten zich op relaties met anderen. Zij laten zich meer leiden door hun emotie.

De Persoonlijke Stijl Analyse beschrijft niet je persoonlijkheid, maar je natuurlijke gedragsstijl, je kernpatroon. Het meet welke combinatie van temperamenten het sterkste aanwezig is en welke gedragsstijl daaruit voort komt. We zijn ons niet bewust hiervan. Deze gedragsstijl zijn we ‘gewoon’, het voelt als natuurlijk. Ons natuurlijk gedrag is verankerd in ons temperament.

Inclusief:

 • Disc profiel
 • Persoonlijke omschrijving stijlpatronen
 • Persoonlijke groeimogelijkheden
 • Persoonlijke communicatiestijlen
 • Persoonlijke stijlpatronen in je sport
 • Keycard
 • Hardcover rapport

Voor Sporters

Voor Coaches

Is dit wat voor jou?

Waar word je warm van? Waar ga je sneller van lopen? Wat belemmert je?

Ontdek wat je energie neemt en geeft, en wat dat van jou vraagt.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we ontdekken of Individuele Coaching met DISC iets voor jou is.